37 - Brass Instruments Pivot
Hoofdstuk 37 - Paragraaf 3
37. Brass Instruments Pivot

37.3 Straight Streaming

Straight streaming, dus het direct en rechtstreeks in de boring van het mondstuk blazen verdient de voorkeur. Je verlies zo het minste de energie. Het mondstuk staat recht op de lippen en de receiver/ leadpipe, zo horizontaal als mogelijk. Hierdoor maakt je op de meest efficiënte wijze gebruik van de luchtwervelingen in de cup. Je maakt hiermee minder weerstand in het mondstuk. De druk is goed verdeeld over het gehele mondstuk en dan vooral de rand. De rand is er niet voor niets, zie het hoofdstuk over mondstukken.

Stemming
Veel belangrijker is de stemming. Als je gaat upstreamen, dan wordt je toon hoger. De mondholte en lipspleet worden nauwer en platter. Soms kun je dit als hulpmiddel gebruiken door een bepaalde niet-stemmende toon iets op te drijven. Het nadeel daarvan is dat de toon squeezy wordt en de neventonen en geruis gaan overheersen. Dit moet je thuis oefenen met de ‘aeroplane exercise’.

Aeroplane exercise
Met deze oefening ga je op een bepaalde toon een soort vibrato maken, heel langzaam. Hoe doe je dat? Door steeds iets omhoog in het mondstuk te blazen met een extra ademsteun-inspanning. Je drijft de toon op. Hierbij zal de onderkaak naar voren gaan. Op zich is dat wel weer goed. Daarna ga je downstreamen en richt je de luchtstroom omlaag, de toon zal hier dalen. Nadeel is dat de onderkaak naar achteren wil gaan.

De kunst is om nu te upstreamen en te downstreamen terwijl de kaak en de lippen op dezelfde plaats blijven. De lipspleet gaat bij het downstreamen verder open en bij het upstreamen meer sluiten.

De tong en verhemeltespieren doen vooral al dit werk, bij laag spel wordt de tong platter, en gaat meer achter in de mond staan en bij hoog spel juist meer naar voren komen. Het verhemelte wordt ronder evenals de keelopening.

Tussen het down- en upstreaamen zit natuurlijk het straight streamen, en daar moet je goed opletten. Daar zal de toon het meest open klinken en de grondtoon het best tot zijn recht komen. En dit alles moet je toon voor toon oefenen van middenregister, omlaag en omhoog.

Brass Elevator
Op 13 november 2009 is de World Presentation van de door mij ontworpen Brass Elevator. De naam zegt het al. Hij wordt gebouwd door ORTHIN in Drachten, orthopaedische instrumentmakerij (zie www.orthin.nl). Om de leadpipe zo recht mogelijk voor je hoofd te krijgen en om zo drukloos mogelijk straight streamend te spelen kun je daaraan je instrument dusdanig ophangen, in het midden, dat je alleen maar straight streamend kunt spelen.Voor muziekscholen een enorme aanwinst want geef de leerlingen de kost die het instrument soms wel 45 graden naar omlaag laten wijzen. Ook mensen met schouder- en/of armklachten kunnen nu vrijuit spelen en leren met de onderkaak naar voren te spelen. Hieraan wordt in de korpswereld en in vele opleidingen, ook bij bands en korpsen veel te weinig aandacht aan besteed.


37.3 Straight Streaming