37 - Brass Instruments Pivot
Hoofdstuk 37 - Paragraaf 2
37. Brass Instruments Pivot

37.2 Kaakgewricht.

Stand van het kaakgewricht:

De grootste problemen ontstaan bij het het omlaag richten, bij hoog spel!!!!. Het hoofd blijft hierbij gewoon staan maar naarmate men hoger speelt maar men richt het instrument omlaag. Hiermee wordt de onderkaak naar achteren geplaatst. Kaakopening wordt ook nauwer. Hierdoor worden de mond- en keelopening nauwer, test het zelf.
Ook neemt de druk van de onderrand van de rim het mondstuk op de onderlip en onderkaak toe.

Kinspieren meestal te zwak:
De spieren van de onderlip (MM .Mentalis aangehecht aan onderdeel van de mondkringspier worden daarmee zwaarder belast en dit stremt de bloedaanvoer en afvoer( en lymphe). Snel treedt hierdoor verzuring op, vermoeidheid etc. (Zie ook hoofdstuk 35.)

Blessures:
Hierdoor kunnen sneller blessures optreden. Ook treedt er eerder smile and press op. In elk geval wordt hierbij de lipspleet smaller en dunner.

Tone Squeezy:
In de meeste gevallen wordt de klank geknepen, squeezy. De grondtoon klinkt minder diep waardoor automatisch de boventonen ook minder klinken.

Stemming en het richten van de luchtstroom:
In veel korpsen en bands laten dirigenten vr een repetitie de blazers stemmen. Dat heeft geen zin, iedereen is niet ingeblazen en buzzen in de auto is vaak onbekend bij de blazers. Verder gaan veel dirigenten stemmen op n toon. Meestal Bb, en/of C en/of Eb.Als er 10 bugels zitten in een fanfare of cornetten in een brassband, trompetten in een harmonie dan laat men ze n voor n dezelfde toon blazen of klank. Men hoort dan 10 verschillende stemmingen n klankleuren cq timbres.

Buizen trekken:
De dirigent besluit dan om hier en daar wat buizen te trekken. Daar schiet je weinig mee op. Beter is :


  • Stemmen in drieklanken, accoorden en dan in meerdere toonsoorten. Ook kan men de partijen omkeren, d.w.z. : laat de derde partij de hoogste toon blazen en omgekeerd de eerste de laagste toon.
  • Maatregelen treffen inzake up-, straight- en downstreamen. Is men te hoog, probeer dan via downstreamen met open mond en kaak, de juiste volle grondtoon te krijgen. En omgekeerd.
  • Stemmen in verschillende sterkte- gradaties.


37.2 Kaakgewricht.