53 - Hans Song's album
Hoofdstuk 53 - Paragraaf 3
53. Hans Song's album

53.3 Tromba con Sordino

Prijsvraag Arrangeren van Tromba con sordino

Stichting Sailing Brass schrijft hierbij een prijsvraag uit.
Deze omvat het schrijven van een arrangement inhoudende de aangegeven gegevens:
- De melodie
- De zangstem
- De trompet con sordino cantus figuratus.

Iedere deelnemer mag 1 arrangement insturen voor of/of:
Symfonieorkest c.q. een orkest als het Metropoleorkest
Kamerorkest
Ha/fa/bra, hiervan één van de drie opties: Combo, Piano of Koor.

De arrangementen moeten digitaal worden aangeleverd in combinatie met een MP3.
Van het arrangement dient een MP3 tje worden bijgevoegd. Sluitingsdatum 30 maart 2012.
Klik op het plaatje om te vergroten


De jury bestaat uit:
- Klaas Bruinsma, auteur en vertaler, 2x winnaar van de Obe Postmaprijs en 1x van de Zilveren Anjer, door H.M. Beatrix persoonlijk uitgereikt. Klaas ziet toe op uitspraak en voordracht van de zangstem(men).
- Dr. Ir. Ralph Henssen, baroktrompettist, musicoloog o.a. schrijver van bijvoorbeeld De Scheepstrompetter (zie 46.7) en Tamboers in de Zeeuwse Zeevaart ten tijde van de Republiek.
- Jannie Brandsma, jazzvocaliste, afgestudeerd als soliste en als pedagoge aan Artez Zwolle.
- Willem Flisijn, trombonist/ dirigent en vaste arrangeur van www.embouchure.nl, componist van ha/fa/bra.
- Joan Reinders, componist, arrangeur en bandleider van Millenium Jazz Orchestra. Van oorsprong trombonist, ook docent aan Artez Enschede.
- Hans Boschma, componist en tekstschrijver van Tromba Con Sordino. Auteur van www.embouchure.nl.

De prijs voor de eerste drie prijswinnaars:
Publicatie van je gehele arrangement en MP3 op deze website en op FaceBook, met vertalingen naar alle belangrijke landen ter wereld, waardoor jouw naam als arrangeur meteen gevestigd is. De website heeft ruimschoots meer dan een miljoen hits per jaar.
Over mogelijke uitvoeringen van de werken van de winnaars in concertvorm kan nu nog niets worden gezegd. Uiteraard ben je vrij om je eigen werk te spelen waar en met wie je wilt.

Deze prijsvraag is tot stand gekomen met het volgende doel:
- Stichting Sailing Brass houdt zich bezig met publiceren over en behandelen van aandoeningen die specifiek musici treffen. In de afgelopen jaren zijn honderden musici bij ons voor advies en behandeling geweest. De samenwerking met Stichting Revalidatie Friesland met de afdeling muziekrevalidatie hoort daarbij.

- Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van de trompet , en de blaasmuziek onder verschillende condities.

- Het onder de aandacht brengen van songwriting waarbij zang en trompetspel worden gecombineerd onder begeleiding.


Heeft u vragen en/of suggesties, dan kunt u deze kenbaar maken via de contactpagina.
Prijsvraag voor arrangeurs.
15 januari 2012 Wolvega.
Hans Boschma

Sailors tromba con sordino

A1)
Als de schemer valt in de haven
wordt het heel langzaam stiller.
Ver hoor ik een paardenkar draven.
Uit een cafe hoor ik Miller.

B1)
Schraal klinkt nog de kras van een meeuw.
Ik zie de zon nu dalen.
Duurde dit moment ook een eeuw,
ik zou er niet lang om malen

C1)
Als de schemer daalt over’t water,
klinkt een trompet in de verte
Lange melodie- lijnen spelen.
Heerlijke wijnen drinken.

D1)
Zachtjes gedempt klinkt de trompet.

E1)
Weerkaatst de klank op het water(2x)
A2)
Als de schemer bijna zwart is,
zie nog een zwaluw scheren.
Maar mystieke tonen zweven
van de trompet over meren.

B2)
Schraal en dof klinkt nu de muziek.
Zon kan niet verder zinken.
Hees legato in nostalgie.
Spiegellichtjes blinken.

C2)
Dan het lallen van de matrozen
komen terug uit de kroegen.
Morgen heel vroeg varen we uit,
zullen ze moeten zwoegen

D2)
Alles is stil ook de trompet

E2)
Iedereen zoekt de kooien (herh)
Morgen klinkt de trompet weer

_______________________________________________________________________


Sailor’s tromba con sordino (English)
Translated by Klaas Bruinsma.


A1
When the twilight falls in the harbour,
Silence falls very slowly.
I hear horse- hoofs trotting briskly
and a pub sounds Miller lowly

B1
And I hear a sea-gull’s shrill screech.
I see the sun descending.
I wish this moment on the beach
To last for times never ending

C1
When the twilight falls on the water,
Trumpet will play in the distance.
Charming tunes will amuse the listener,
Choicest wines give as-sistance.

D1
Softly the trumpet sound is muffled.

E1
The water resounding echoes

A2
When the twilight almost blackens,
I see a swallow skim deep.
And the mystic trumpet-sounds are
Hovering the dim deep.

B2
Dull and soft the music-lark dies
In nostal-gic legato.
Moonlight’s raising in the dark skies;
Jack-o’lanterns vibrato.

C2
The the noisy bragging of sailors
Out of the bars they are wavering.
But at dawn they’re leaving the port
And at sea they’ll be slaving.

D2
All is silent, the trumpet too.

E2
Every one to the trumpet too.
Next night trum-pet will play anew.

_______________________________________________________________________


Seemanns Trompete con Sordino (mit Schalldämpfer)
Übersetzung: Klaas Bruinsma


A1
Wenn das Zwielicht fällt in dem Hafen
wird die Welt langsam Stiller.
Ich hör’ weit ein Zugpferd traben.
Aus der Schenke klingt Miller.

B1
Ich hör’ schreien vom Möwenpaar.
Die Sonne geht nun unter.
Wär die Sekunde hundert Jahr,
so genöss ich lang das Wunder!..

C1
Wenn das Zwielicht verdunkelt später,
Tönt die Trompete in der Ferne.
Fröhliche Weisen von dem Trompeter
Hören mein’ Ohren so gerne.

D1
Und die Trompete klingt nun leise.
Das Meer wiederhält die fremde Weise.

A2
In dem schwarzen Zwielicht sehe
ich eine Schwalbe sausen.
Und geheime Klänge wehen
übers Meer in dumpfen Brausen.

B2
Und gedämpft ist nun die Musik,
ein demütig legato.
Und der Vollmond strahlt magnifik
mit dem Glanz wie dorado.

C2
Dann der Lärm der schwätzenden Seeleut’
die aus der Kneipe jetzt stolpern.
Früh im Morgen fahren sie aus,
soll man sich wieder foltern.

D2
Alles ist still die Trompet’ ist scheu.

E2
Jeder ins Bett; Spass ist vorbei.
Morgen spielt die Trompet’ aufs neu.

_______________________________________________________________________


Seemanstrompet mei sordino
Oersetting Klaas Bruinsma.


A 1
As de skimer falt yn de haven,
wurdt it hiel stadich stiller.
Ik hear fier in hynder draven.
Ut it kafee klinkt Miller.

B 1
Ik hear ’t skril gekryt fan in mieu.
De sinne giet no ûnder.
Duorre dit momint mar in ieu!
Dan geniet ik lang fan ’t wûnder.

C 1
As de skimer falt oer it wetter,
klinkt in trompet yn de fierte.
Fleurge meldijen fan de trompetter
strûze myn earen temjitte.

D 1 Dimmen eis bêft klinkt no de trompet.
E 1 De see wjergalmet de toanen let.

A 2
Yn in suver swarte skimer
sjoch ik in swel jit strûzen.
En mystike klanken dine
oer de see yn dof rûzjen.

B 2
Dimpt en dof is no de muzyk
yb ynmoedich legato.
En de moanne sklift strielt mankelyk
yn in glânzjend vibrato.

C 2
Dan ’t lûdroftich swetsen fan seelju
dy ’t út’e kroech strofflj’en stoarte.
Ior yn de moarn farre hja út.
Moarn sill’hja beulgje moatte.

D 2
Alles is stil; de trompet ek swijt.

E 2
Eltse giet te koal; ’t feest is foarbij.
Moarn klinkt grif de trompet opnij.


53.3 Tromba con Sordino