54 - Brass Fastness
Hoofdstuk 54 - Paragraaf 2
54. Brass Fastness

54.2 Senso-motoriek

Audio-senso-motoriek
Waarom is dit belangrijk: je hersenen kunnen beter anticiperen op volgende (moeilijke) passages, omdat de vingergrepen-schema’s in de hersenen bekend zijn. Hierbij spelen acoustische associatievelden een grote rol en hun verbindingen naar de motorische schors. Simpelweg gezegd: sensomotorisch moet het geheel al kloppen voordat je met het lastige stukje begint.
Verminderde en vermeerderde , 0- accoorden en verder allerlei bijzondere toonladders zijn bij het studeren van belang.

De hand motoriek.
Voor vele, blazers is deze een probleem, vooral het werken met de achterste vingers. Eindeloos herhalen van grepen met afwisselend vingers 5, 4,3 is bekend. Arban kan je daarbij goed helpen.
Vooral bij deze oefeningen de metronoom aanzetten bij die lastige passages.
Voor euphonium, bastuba’s, Wagnertuba’s, piccolotrompetten is het inschakelen van het kwartventiel lastig, in snelle passages.
Voor de French Horn gelden natuurlijk de beide extra kleppen/cylinders voor Bb en F etc.
Maar ook voor de bastrombône, wat het MOEILIJKSTE instrument is van alle, geldt het trainen van de BEIDE kleppen, niet alleen qua stemming maar vooral ergonomisch, als een absolute must.

Goede hulpmiddelen zijn bv.
De wristlet, zie hoofdstuk hulpmiddelen. Het verminderen van spanning in de onderarmstrekspieren kan het bewegen der vingers aanzienlijk versnellen.
Ook de ELEVATOR, kan nuttig zijn, met name voor trombonisten en bastrombonisten. Het ophangen van het instrument vermindert de inspanning van de HEFSPIEREN aanzienlijk,.Hierdoor vermindert de spanning (en soms pijn) en kan men de coulisse en beide extra cylinders veel efficiënter leren bedienen in veel minder tijd.
Voor Bastubaïsten geldt de tuba- stand. Zie ook you tube, de video van 6.47 min. met Brassband Merum.

De vingers zijn in de basisgewrichten met elkaar verbonden door de bandjes/ligamenten, connexus intertendineus geheten, de verbindingen tussen de kapsels en banden van de vinger- basisgewrichten/ metacarpo phalangeaal.
Deze verstijvingsstructuren, een extra versteviging van deze gewrichten, kunnen ernstige remmingen geven. Vooral bij grotere instrumenten en dan natuurlijk voor het bedienen van 1/4e ventiel etc . etc.
Sommige musici lieten de bandjes soms klieven. Vooral onder pianisten gold dit, zodat men de vingers beter en sneller kon spreiden zonder veel extra inspanning van de strekspieren. Daar moet je niet aan beginnen.
Beter is de gewrichten systematisch te rekken.
Zie de tekeningen.
Klik op het plaatje om te vergroten1. Versterking van strekspieren met elastiekjes op een plankje gespannen.
2. Een potlood of rond stukje hout etc. tussen de vingers steken en steeds verder oprekken.
3. In de auto bv. Vingers afwisselend onder en boven het stuurrad steken en dan rekken.

Training snel spelen:
verder is het van belang dat je dagelijks vooral je zwakke punten traint. De sterke punten beheers je meestal wel. Studeer zacht in intermitterende periodes, zie schema Maurice André.

Het mondstuk:
Tempovertragingen kunnen ook optreden door een verkeerd mondstuk (aanmeting /advies).
Grotere luchtsnelheid ontwikkel je beter met een wijdere backbore (verwijding in de schacht achter de boring). Deze verwijding zorgt voor een goede aanzuiging van de aangevoerde lucht.
Een grotere cup en wijdere boring geven meer ruimte voor luchtbuffering en vergroten ook de klank (meer grondtoon en betere boventonen/ spectra ). Ga dit zorgvuldig uittesten. In 10 minuutjes lukt dit onmogelijk. Ga bij een goede muziekzaak de mondstukken zelf naast en na elkaar , als spelend, vergelijken, de snelle passages uittestend.

Het instrument: De leadpipe heeft bij de betere instrumenten een venturikamer. Zoals ook de backbore verwijding geeft de venturi ook een versnelling aan de luchtstroom. Echter, veel muzikanten zijn gefixeerd op een grote boring van het instrument. Het is maar zeer de vraag of dit de betreffende muzikant helpt. De combinatie mondstuk en instrument is een zeer individuele kwestie.

Een LB instrument is soms gebaat bij een nauwer mondstuk, en omgekeerd. Talloze combinaties zijn mogelijk.54.2 Senso-motoriek