46 - Website comments
Hoofdstuk 46 - Paragraaf 2
46. Website comments

46.2 Sitenoodzaak

"Hallo Hans,

Je website, embouchure.nl, is een grote aanwinst voor iedereen die in de blaascultuur rond loopt. Niet alleen amateurs, maar ook beroepsblazers. Ik heb er echt van genoten.Er zijn onderwerpen, mondstuk, ademsteun, vibrato, podiumangst, houding en aanzet die jij op een fantastische manier uit legt. een man als jij met zoveel ervaring is voor alle blazers een grote aanwinst. Mijn complimenten. Ik raad dan ook iedereen deze site aan,

Met vriendelijke Groet,Piet Knarren homepage, www.pietknarren.com"
 • Methodiek:
  Methodiekonderwijs schiet tekort.
  Deze site is ontstaan uit noodzaak. Ik ga nu beargumenteren waarom. De redenen zijn o.a. dat er een aantal prof. Website/auteurs op brassgebied zijn die beweren dat al die details, die op deze site in ruime mate voor handen zijn, het spontane leren spelen verstoren. Een beroemde Amerikaanse symfonieorkest-trompettist heeft dat eens beweerd en nu gaat men hem in Nederland, maar ook elders, napraten, zonder wetenschappelijke argumenten.

  Maar ook schiet methodiek-onderwijs op Conservatoria tekort en dat komt omdat de leraren er veelal een eigen methodiek op na houden! En liever niet samenwerken met collega , omdat men vreest dat de eigen identiteit wordt aangetast. Ik zuig dit niet uit mijn duim maar sprak daarover, behalve met talloze studenten en docenten, ook uit andere vakgebieden, zoals PIANOmethodiek.

  Congres Artez 2009. BLAZEN MET BREIN (zie hoofdstuk 31 van deze site)
  Een grote fout is er vorig jaar gemaakt door de directie van ARTEZ Enschede door het Blazerssymposium BLAZEN MET HET BREIN af te gelasten. Ook hier speelden grote tegenstellingen tussen docenten onderling en directie een grote rol.

  Maar gelukkig doet men het in het buitenland beter: zie bvb het recente KARGER GAZETTE No.70 Music & Medicine
  In het blad een Editorial The Musical Brain- An Artful Biological Necessirty (Michel H.Taut), Music as therapy (Jens Peter Hose& Hans Helge Bartsch, Apollo’s Gift and Curse: Brain Plasticity in Musicians (Prof.Dr.Eckart Altenmueller/ Zie Brasslinks in 2.4 van deze site),.

  Kern van deze betogen vat ik hier even samen:
 • Senso Auditore Motorische Leerprocessen.
  De impact van muziektraining op de algemene cognitieve processen
  Muziek maken is uitermate gecompliceerd. De plasticiteit van de hersenen speelt een enorme rol in het aanleren van 1000+ ONE dingen die nodig zijn om (top) musicus te worden. Tienduizenden facetten moeten eindeloos worden getraind en doorgewerkt voordat ze er misschien in zitten. Uren en uren per dag, jaar in jaar uit, tot het eind van je carrière. Dat is zwaar , heel zwaar. Alles wat je kunt gebruiken om deze zaken te trainen moet je in de strijd gooien. Vooral als je zelf niet 100% begaafd ben of sterk genoeg. Dan heb je, net als in de sport , hulpmiddelen nodig. Tegenwoordig zijn dat de digitale beeld- en geluids media. Door geluidsbronnen CD’s , I-Pods , Video , You Tube etc te combineren met je muziekoefeningen boek je enorme vooruitgang, daar waar dat er vroeger niet mogelijk was. Door de emotie in de studie te betrekken is het effect groter. Senso auditorial motorische taak cirkels, en prikkels van buiten , eindeloos gecombineerd met je training en vooral, bepaalde moeilijke passages, vergroten de neuro- plasticiteit van je zenuwstelsel.
  Veranderingen in synsapsen (overdrachtsplaatsen) en dendrieten vergroten de senso auditorial motorische opties. Mijn stelling is, pas dit dan ook toen in alle facetten van de training, zodat de kansen van de student alleen maar toe zullen nemen.

  Ik ging al eerder uitvoerig in op deze materie , zie hoofdstuk: 30.3 en 30.4 en 31 van deze site.
  Ik schreef o.a., lees het na, over het gebruik van geuren, kleuren, aanraken, kortom, zintuiglijke extra info binnen het muziekonderwijs.
  En lees zelf de artikelen in Karger Gazette eens door, en mail anders eens met Eckart Altenmueller, hij zal je zeker te woord staan. Zie brasslinks voor het adres of GOOGLE naar Hannover. • Juist een uitgebreide kennis van de materie nodig is omdat
 • 1. Protocol methodiek
  een goed opleiding nodig is, waarbij de musicus niet alleen goed speelt maar ook zijn of haar leerlingen kan wijzen op bepaalde kunstfouten. Zoals ook een winkelier ondernemer, timmerman, automonteur, schilder, chirurg , bankdirecteur etc
  een protocol moet afwerken voor elke klus.

 • 2. Fysiek maar zeker ook mentaal
  Moet men goed gedocumenteerd zijn, geschoold en gehard.
  In jouw omgeving ken je zeker één of meerdere personen die hun opleiding of baan hebben moeten afbreken. Op mijn spreekuur zijn er genoeg geweest. Niet voor niets is er in Nederland de NVMG en internationaal de MPPA.

 • 3.Klachten en problemen, kwalen
  Dat vooraanstaande solisten dit ook allemaal nooit nodig hebben gehad is een omgekeerde en foute redenering. 95% van de blazers heeft een probleem, sommigen zelfs meerdere. Ook ontstaan er vaak problemen tijdens een carriere. Dat varieert van schouderklachten links, bij beroepstrombonisten, als dystonieklachten bij hoornisten (verkeerde mondstukkeuze/ te klein!!!). Hyperventilatie door stress komt veel voor en bij talloze blazers is en heeft de ademsteun geen basis. Men ademt niet achter in!! Ik bedoel dit: de grootste longdelen bevinden zich achter in de borstkas, NIET VóóR. Maar men maakt de buik en flanken dik tijdens de inademing.


  Klik op een plaatje om te vergroten.


 • 4.Sharp Chin Playing
  Vooral bij klein koper en trombônes komt veel smile & press embouchure voor met een ‘sharp chin’. Aanvankelijk levert dat geen problemen op, behalve dan dat de klank te scherp is en men de ‘hoogte’niet echt goed in kan komen. Maar het ouder worden breekt het hen op dat de kinspieren en mondkringspieren met haar depressoren te zwak zijn.

 • 5.Toestroom studenten HBO door foute subsidieverlening/Leers
  Door de enorme toename van musici door de grote toestroom op de opleidingen wordt de druk om te presteren hoger. De HBO discussie over het toegewezen studiegeld voor elke afgestudeerde, speelt hierin een rol. Bovendien zie je een toenemende stroom van muzikanten uit de korpsen en bands naar de hogescholen en muziekopleidingen. Ook zie je in de discussie (LEERS-CDA) dat de hogescholen veel en veel te makkelijk diploma’s afgeven om aan geld te komen en zwakke studenten toch hun diploma te geven.

 • 6. BRASS ANTHOLOGY, wie kent dat?
  Bij mijn weten is er geen enkel conservatorium, trouwens wereldwijd ) waar BRASS STUDENTEN (en leraren) de standaardwerken BRASS ANTHOLOGY volume 3 a.s.o. van The Instrumentalist Company uit The Brass Anthology Series hoeven te kennen. Volgens mij zou elke brassstudent en leraar in elk geval Volume 3 van buiten moeten kennen als vaktheorie. OP dit moment kan men natuurlijk op internet wel veel vinden maar daar zit ook veel ‘nonsens’ bij of niet wetenschappelijk onderzochte materie!!

 • 7. Topsporter en topmusicus
  Op fysiek gebied ontbreekt vrijwel elke kennis bij leraren, uitzonderingen daargelaten. Vergelijk hier de topsport met topbrass. In de sport wordt alles gedaan om trainingsmethodes(fragmentarisch opbouwend synthetiserend ) op te bouwen en kennis rond het gebruik van het lichaam, de wijze waarop. Verplicht stellen van deze website samen met die van anderen in het buitenland, zou ook helpen.

 • 8. Zwemtraining in Centre Natation de Marseille
  Gefinancierd door de Franse Overheid. Een recent voorbeeld zag ik op 9 oktober in Studio Sport waar 2 Nederlandse Olympische topzwemsters Gerritsen en Dekker naar Marseille zijn gegaan om daar in het Centre Natation de France Marseille te trainen. Bv. om te leren dat de stand van het hoofd veranderd moet worden maar ook om de spieren zodanig aan te spannen in allerhande sportbewegingen dat de cohesie tussen der spiergroepen en de coördinatie ertussen verbeterd wordt zodat AL HET BEWEGEN veel lichter wordt. Athletiek- en fietstrainingen bergop bv helpen daarbij. Een heel bijzondere oefening zag ik hen uitvoeren : Het lichaam ligt voorover met het hoofd op een platte skippy bal, maar de voeten ook.

  Illustratie vis en zwemster

  Het nabootsen van de vissen rug, door de spieren aan de voorzijde extra zwaar te trainen  Daarmee train je enorme spiergroepen in statische aanspanning gecombineerd met evenwicht. Vergelijk dat maar eens met de oef. op mijn 38 / bodybridge, dan zie je hoe de NATATION exercise oneindig veel zwaarder is.
  In het muziekonderwijs is dat ‘not done ‘. Daar waar de overheid niet kan ingrijpen, ook niet via de HBO raad (Voorzitter Doekle Terpstra heeft het druk met Unilever en Wilders) , zouden de studenten zelf de leraren moeten pushen om het onderwijsprogramma aan te passen op dit terrein.

  Maar mijn stelling in deze is:
  Het wordt de studenten te gemakkelijk gemaakt in het huidige studiesysteem. Ingebed tussen studiefinanciering en de beschermde positie in het onderwijssysteem kabbelt , in vele gevallen, de studie door naar het einde. Veilig onder de paraplu van het systeem. Vergelijk dat eens met de USA?
  Waar je geleerd wordt de broek op te houden vanaf het eerste begin door de keiharde concurrentie. In ons land wordt de spoeling geweldig dun door de enorme stroom kunststudenten, dus niet alleen in de muziek. En dan zal er misschien pas een verbetering in het onderwijs plaats vinden. Met nadruk zeg ik dat dat niet op alle conservatoria zo is. Maar dat weet de kritische student zelf wel.


 • 46.2 Sitenoodzaak