43 - Stichting Sailing Brass
Hoofdstuk 43 - Paragraaf 2
43. Stichting Sailing Brass

43.2 Praktijk Hans

Artikel 1 punt 2
De Stichting Sailing Brass heeft haar zetel in Steenwijk

Artikel 2
De Stichting heeft ten doel:
1. Het bevorderen van het muziekonderwijs, in het bijzonder het bespelen van een blaasinstrument, in de ruimste zin van het woord.
2. Het waar mogelijk voorkůmen van, en behandelen van klachten en beperkingen bij het bespelen van een blaasinstrument.
3. Integratie van muziek- en behandelsector zodat laagdrempelig contact, gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke taal/ cultuur ontwikkeld wordt zodat wederzijds respect en begrip kan ontstaan.

De Stichting tracht deze doelen zo laag- drempelig mogelijk te bereiken door middel van:
- Onderwijskundige activiteiten: het organiseren, begeleiden, stimuleren en initiŽren van scholings- en nascholingsactiviteiten in de vorm van cursussen, symposia, geschriften, publikaties, voordrachten, lezingen, adem- en embouchure- demonstraties cq.clinics, gerichte adviezen en instructies geven, geluidsopnames en films. De website www.embouchure.nl is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

- Onderzoeksactiviteiten: literatuurstudie, zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek; het zelf initiŽren of in participeren. Synthetiseren van nieuwe ideeŽn. Monodisciplinaire kennis bijeenbrengen tot een interdisciplinaire synthese..

- Behandeling van blazers: individuele dan wel groepsadviezen, gerichte anamnese, lichamelijk onderzoek door (muziek-)revalidatiearts of fysiotherapeut/ embouchuroloog op persoonlijke titel en vervolgens gerichte doorverwijzing indien aanvullende diagnostiek of behandeling is geÔndiceerd.

- Het onderzoeken van nationale en internationale methodieken en werkwijzen van muziekscholen, conservatoria, muziekinstituten, universiteiten; daar waar nodig het analyseren en het verwerken daarvan in wetenschappelijke publikaties al dan niet in samenwerking met universiteiten en andere relevante muziekonderwijs- en gezondheidszorginstellingen in binnen- en buitenland. Het samenwerken met topmusici in dit verband in de ruimste zin des woords. Het contact houden met de amateurmuziekwereld, het peilen van haar behoeftes en daar waar nodig bij te staan met raad en daad. Tenslotte al het nodige te doen dit te bevorderen met een en ander dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

- Het onderzoeken en behandelen van geblesseerde of musici die op een aangepasten manier tot musiceren willen (blijven) komen, in samenspraak met de reguliere behandelsector. Eťn en ander is gewijzigd in de statuten op 22 juli 2015.

De muziekactiviteiten zijn een wezenlijk onderdeel om de onderwijskundige en onderzoekskundige doelen te bereiken, alleen met hoogstaande muziekperformances wordt duidelijk wat er bij het musiceren komt kijken.

Artikel 3
- Subsidies en donaties
- Schenkingen, erfstellingen en legaten
- Hetgeen de Stichting op andere wijze verkrijgt, onder andere:

Via haar website www.embouchure.nl
Via het vervaardigen van publicaties in Nederlandse en buitenlandse vaktijdschriften
Via het vervaardigen van composities, die alleen op de website zijn of worden geplaatst
Via het geven van concerten met eigen bands gerelateerd aan de Stichting.


43.2 Praktijk Hans