35 - Non buzz embouchure
Hoofdstuk 35 - Paragraaf 4
35. Non buzz embouchure

35.4 Meer kracht met P&P

P&P meer kracht:

Nadat ik dit tot ruim een week na de operatie had gedaan was ik benieuwd naar de kracht van mijn embouchure. Tot mijn verbazing was de kracht veel groter als normaal.

De souplesse van de vibrerende lippen was weliswaar iets minder, maar mijn blijdschap was groot. Ik was niet achteruit gegaan, integendeel. Op de grote trompetten blies ik moeiteloos 5 octaven, terwijl ik dat normaal niet kon. Ook de embouchure op alle andere instrumenten, waarop ik speel, was beter.


Klik op een plaatje om te vergroten.


Dit alles houdt natuurlijk in dat de voedingssituatie van de mond- en kaakspieren door P&P was verbeterd, veel beter in elk geval dan bij de normale studie. Ik studeer zelf zo'n 5 a 6 uur per dag. En dat houdt verschillende consequenties in:

1. Als je tijdelijk niet kunt blazen, kun je wel P&P doen, onbeperkt. Overal.
2. Je kunt P&P ook gebruiken tussen je normale studie periodes in.

Backgrounds push&press

“Reïnforcement”
Irradiatie, Overflow,Hold ( isometrische contractie) zijn hier de kernbegrippen.
Training voor hout-en koperblazers- embouchure.
Door de adequate druk van het mondstuk, zacht stotend en duwend, ontstaat er een faciliterend (stimulerend-prikkelend) effect . Je geeft specifieke afwisselende druk van het mondstuk op de huid boven de groepen spieren, pezen, gewrichten(kaak), gebit en gebitswortels , die allen onderdeel uitmaken van het embouchuremechanisme. Voorkom pijn tijdens het drukken.

Hoe sterker de druk ,hoe groter de weerstand van de onderliggende spieren moet zijn. De druk van de mondstukrand moet goed worden verdeeld.
Het doel is enerzijds om een reactie uit te lokken, een weerstand van de spieren die worden aangesproken.

De druk moet worden uitgeoefend over de boven-als wel onderkaak. Je beweegt het mondstuk van links naar rechts van oor tot oor, onder de neus langs. Daar waar je de mondstukdruk uitoefent dient de grootste spierweerstand te worden opgewekt. Verder beweeg je het van boven naar onder. Ook de mondkringspier zelf verdient veel aandacht. Verder ga je ook naar beneden onder de lipspleet, om de kinspieren te trainen.
In de sensomotorische cirkel worden eigenlijk alle spieren onder de jukbeenderen getraind en niet zoals gebruikelijk, en zoals je gewend bent, alleen de mondkringspier.

“Irradiatie”
Door deze ,zich uitgebreidende (irradiatie) , gezichtspierentraining treedt er een zogenaamde polysynaptische schakeling op, een enorme uitbreiding van te gebruiken motorische zenuwvezels. Het ‘vuurpatroon’ dat wordt afgevuurd op de noodzakelijke spieren wordt dus veel groter. We noemen dat hier “Overflow”= Het overvloeien van kracht van de ene spier naar de andere, van de sterkere naar de zwakkere
Een andere techniek is de “Hold”. Hiermee oefen je gedurende langere tijd druk uit op de aangespannen spieren, de tijd daarvan kun je zelf bepalen. Het nadeel van de langere hold is een mogelijke optredende verzuring van het bloed ter plaatse. Die kun je echter weer gauw teniet doen door het ritmische push & press.

De vier kauwspieren zullen door irradiatie en overflow ook worden versterkt mits je bij de training de onderkaak altijd naar voren brengt.
Werkwijze: je start met weinig druk en voert deze geleidelijk op tot het maximum is bereikt. Voorkom ten alle tijden pijn. Hoe vaak moet je deze oefening doen.

Zo vaak mogelijk, in de auto of voor de tv. Een half uur P&P staat gelijk met 2 uur echt blazen. Je kunt rustig een dag overslaan en dan P&P toepassen. Goed bv vlak voor een concert. De dag ervoor NIET blazen maar wel P&P.

Deze omvattende druk van het(grote)mondstuk, stimuleert de spierspoeltjes en peesreceptoren.

Vooral als je de oefening staande of zittende combineert met de houding. Je probeert jezelf met het mondstuk naar achteren te drukken maar voorkomt dat met de hoofd-hals buigers en buikspieren.
Op deze wijze krijg je een krachtige irradiatie, een uitbreiding van de zenuwactiviteit rond de mond.
De blazer past bij zichzelf de ‘hold’ toe door in de optimale drukpositie de houding te handhaven, vooral met het hoofd, de 'crown-stretching’, kruin extreem uitstrekken.

'Normal timing' is het begrip dat de zwakkere spieren(die van rond de mond en kin) gestimuleerd worden door de halsspieren, die veel en veel sterker zijn.
In te ontwikkelingsmotoriek zie je ook dat de halsspieren veel eerder krachtig in actie komen als de mond(zuig-en kauwspieren).Je superponeert met deze oefening de kracht van de halsspieren(buigers en draaiers) op die van het gezicht en met name van de émbouchure’-spieren.

Reïnforcement
Wordt door ons gebruikt als een methode om de kracht of intensiteit van een respons te vergroten (Knott&Voss).De belangrijkste spieren van een specifiek patroon(of houdingshandhaving) nemen toe in kracht en versterken elkaar. Voor de HOLD in zit of stand zou je dus een hoofddraaibeweging kunnen inzetten, dit omdat de hals- en rompdraaiers aan het begin staan van bijvoorbeeld het omrollen van de baby. En later bij volwassenen ook nog steeds.

‘Timing for emphasis’
Hierbij wordt de maximale weerstand(van het mondstuk tegen het embouchuregedeelte drukkend) gesuperponeerd op de zwakkere groepen, doordat de armheffers, hals-en buikspieren worden ingeschakeld. Zo geeft de ene spiergroep irradiatie naar en overflow van kracht naar de zwakkere (lees mond) spieren.

Repeated contractions
Bij Push & Press Method is er sprake van herhaalde prikkeling van zenuwbanen. Die prikkeling faciliteert zowel de sensore (gevoels-) als motorische impulsen die langs die onderhavige zenuwbanen verlopen. Veelvuldige herhaling van een en dezelfde push & press handeling is noodzakelijk voor het leerproces en voor de ontwikkeling van de kracht en uithoudingsvermogen van mond- en kaakspieren. Gebruik dus wel vooral de ‘rythmic initiation’, het ritmische stoten en duwen.

Emphasis
Herhaalde contracties van de zwakke componenten van een bewegingspatroon verkrijg je door de methode van nadrukkelijk trainen.
Dit noemen we emphasis of timing for emphasis, het leggen van bepaalde bewegingsaccenten. Die liggen hier vooral in de bewegingen van de onderkaak
Terwijl je push & press doet.
Je traint de repeated contractions, dus P&P net zolang tot er vermoeidheid optreedt. Dan stop je met deze oefening. Na een korte rustperiode kun je wel weer verder gaan. Een half uur per dag is ruim voldoende, in totaal.

Rekken tegen vermoeidheid
Om de vermoeidheid tegen te gaan en zuurstofarm bloed en lymfe af te voeren kun je de mondkringspier rekken door de lippen helemaal naar binnen te trekken. Er treedt dan een rek op.
Voor de kaakspieren geldt het maken van extreme bewegingen van de onderkaak: naar voren, naar achteren, open en dicht en zijwaartse bewegingen.

Zingen
Nuttig voor de training is om tijdens push & press geluiden te maken, zoals zingen maar dan met het produceren van allerlei klanken zoals:
Het huilen van een kind
Kwaken van een eend
Het krassende geluid van een heksenstem
Het miauwen van een kat
Het nadoen van een speelgoedauto (Catrine Sadolin)
Het nadoen van een ambulance

Je combineert dan het trainen van verschillende keelcompartimenten en de spiertjes die daarbij nodig zijn. Zie hoofdstuk 66(in voorbereiding).

Push & Press kan nuttig zijn bij een dystonie.


35.4 Meer kracht met P&P