24 - Vibrato, glissando
Hoofdstuk 24 - Paragraaf 2
24. Vibrato, glissando

24.2 Afleren van vibrato

Afleren van vibrato:


  • Maak de blazer attent op de verschillende vibratotechnieken.
  • Probeer te ontdekken welke techniek wordt gebruikt.

Veelal ontbreekt het aan een goede buikribademhaling en bij het blazen de bewuste ademsteun. Zonder die twee elementen is het lastig om vibrato af te leren.

Door de airstream~pivoting (& guiding/pointing: richten van de luchtstroom) kan men de blazer het juiste gevoel geven. Vraag je af in welke richting je de luchtstroom stuurt. De bedoeling is uiteindelijk dat de luchtstroom recht in de boring gaat.

Door een papiertje tegen een spiegel noiseless buzzing “vast” te blazen leer je 'straight into the bore' te blazen. Doe dit vervolgens met muziek, toon en klank. Begin met lange tonen te blazen, het liefst eerst met 'breath attack', dus zonder tonggebruik. Begin met FF en blaas met bewuste ademsteun, 'straight into the bore' 8 tellen of meer tot PP te komen en houdt die dan vast.

Daarna een paar lange tonen achterelkaar maar aan elkaarvast blazend met Breath Attack of legato. Elke afzonderlijke toon begint met FF en eindigt met PP.

Vervolgens maak je de tonen korter. Daarna probeer je het ook met de tongaanzetten: staccato, portato,tenuto, tongslag( tuh..kuh/tuh/kuh etc.). De laatste eerst alleen met de Kuh'' aanzet etc.Om van de ene toon in de andere te raken, bijvoorbeeld over een octaaf maar in principe over elk interval gebruikt men de volgende techniek.

Blaas de begintoon aan op een normale manier. Voorbeeld een C1 en je wilt naar G1. Terwijl tegelijk de druk van de buik~en rugwand toeneemt, dus de ademsteun, druk je tegelijk alle ventielen in maar net niet helemaal. Er ontstaat een geknepen geluid. Geef nu meer ademsteun en laat de ventielen opkomen naar de gewenste positie en blaas vervolgens de G1 aan. In de praktijk begin je gewoon met een secunde, dan een terts etc.

Omgekeerd van hoger naar lager, hetzelfde principe maar hier neemt de ademsteun wel toe bij het naar beneden glijden, maar minder dan bij het omhoog gaan.

Voor kinderen: laat ze de ventielen gedeeltelijk indrukken en dan geluiden nadoen: baby, boze man, vriendelijke vrouw, hond, leeuw, beer etc.

Hulpmiddelen bij glissando:

  • bij glissando omhoog: lucht omhoog richten in het mondstuk
  • bij glissando omlaag : lucht omlaag richten tot je bij de gewenste toon of klank uitkomt.


Tenslotte: breidt de omvang van de glissando steeds verder uit.


24.2 Afleren van vibrato