13 - De lippen
Hoofdstuk 13 - Paragraaf 14
13. De lippen

13.14 Stroboscoop 1

Stroboscoop 1

Mondstanden/lippenopening classificatie.


Naast het stroboscoop onderzoek zal je de blazer daarnaast op gewone film ook moeten laten blazen op zijn/haar eigen instrument: ÚÚn toon per mondstand en dan direct daarna dezelfde stand op de rim. Want hier is geen adequaat geluid alleen gesuis en geruis, pffffffffffffffffff etc. Dan kun je later deze toon toevoegen aan de stroboscoopopnames.

Globaal gesproken zijn er 2 posities:

1. Via smile and press, pursed lips, geknepen lippen, dan ook squeezed toon.

2. Ander embouchure met straight stream, downstream en up stream. Afhankelijk van de lipspanning is de toon harder of zachter, het geluid opener of geknepen.

Om een goed inzicht te krijgen verdient de aanbeveling om de stroboscoop opnames ook van de zijkant te maken c.q. een film. Dus er is dan sprake van 3 soorten opnames.

Blazen op het instrument met het bijbehorende geluid. Met de specifieke kwalificaties:

Extreem laag, laag, middenregister, hoog en zeer hoog

Met de verschillende sterktes pp, p, mp, f, mf, ff.

Stroboscoop van de mondspleet in de rim. Bij deze opnames moet je de verschillende aanzetsoorten laten zien en horen er zijn er 8.

Staccato, portato, legato, breath attack. Double tongu´ng, triple tongo´ng, doodlinĺ.Dit om te zien of er tongue c.q. tone- stop wordt gebruikt en of de vorm(spanning) van de lippen zich in overeenstemming met gedraagt met de klankkleur die gewenst is(Harde gespannen lippen: hardere toon etc. e omgekeerd)

Opnames van de lippen met de rim van opzij.

Voor het beoordelen van de opnames verdelen we de RIM opnames in 5 delen, en nummeren het geheel van 1 t/m 5.
Tekening Indeling Rim
1 2
5
3 4

De tekening spreekt voor zich. De 5 zit in het midden. Je leest de opname zoals een stadsplattegrond.

Personalia

Verwijzend arts
Datum
Het basisnummeringsconcept bevat 44 nummers respectievelijk:

1-11 stroboscoop van voren gezien, dus de opening
12-22 opnames 1-11 van opzij gezien, de lippenuitslag van opzij
23-33 stroboscoop van voren gezien, dus de opening (vervolg)
34-44 opnames 23-33 van opzij gezien.


Onder elk nummer komt dan een uitslag van welk instrument, de gespeelde toon en sterkte c.q. diagnose van de interpretatie. Bv. Tb- Bb 1-ff. De codes zijn:

Fh French Horn D2 ff EIGEN TYPE MONDSTUK
Ebh Alt hoornů idem ô
Ptp piccolotrompet ô
Eb cnt Eb cornet
Bb cnt Bb cornet
Ctp c trompet
Flh flugelhorn/bugel
Ttb tenortromb˘ne
Bastb bastromb˘ne
Euph euphonium
Bar baryton
Ebb Eb bastuba
Bbb Bb bastuba
Nattp Natuurtrompet
Nath Natuurhoorn

Nattb Natuurtromb˘ne
Natbt Natuurbastromb˘ne
Yh Jachthoorn
Cym Cymbasso
Zink
Ophocle´de


Overige
1 12 23 34
2 13
3
4
5
6
7
8
9
10
11


13.14 Stroboscoop 1