11 - De mondholte
Hoofdstuk 11 - Paragraaf 2
11. De mondholte

11.2 Akoestiek

Voor de akoestiek is de mondholte dus bijzonder belangrijk. De eigenlijke klank van het spreken wordt voornamelijk hier gevormd. De medeklinkers worden gevormd door tongpunt en tongheuvel, samen met het gebit, de lippen en het verhemelte. Probeer maar eens: b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, x, z.

De aanzetten van koperblazers vinden, op de breath attack en gedeeltelijk de legato na, plaats door het contact van de tongpunt of -rug met gebit, lippen of verhemelte. Breath attack, de ademaanzet, vindt plaats door directe druk vanuit de romp en directe ontspanning van het middenrif. Breath attack is een goede manier om met ademsteun te leren blazen en de stembanden te leren ontspannen.

Een manier om het enorme verschil tussen de mondholtevorm te voelen is dit: slik een keer en je voelt dat de speekselprop van voor naar achteren plat wordt gedrukt en ten slotte achter- en onderin de keelholte wordt weggewerkt. Adem daarna eens diep in en blaas alle lucht er in één keer uit in de vorm waarin je ooo zegt.

In het voorgaande hebben we de klank en klankkleur behandeld en in samenhang daarmee de vorm van mond en keel. Als je altijd probeert je mond, keel en lippen in de positie van het lage spel te houden, met de mondhoeken omlaag en een bolle kin, krijg je ook in de hoogte een groter rendement.


11.2 Akoestiek